Pages

29 March 2016

బేకారీలు 76-100

76
కాలం గడిచిపోయింది,
జీవితం కేవలం జ్ఞాపకమైంది.
77

కవిత్వం ప్రవాహమైంది.
నేనేమో అనుకున్నాను కాని,
జీవితాన్నే లాక్కేల్లేంత, 
ఉదృతమైన వరవడైంది.
జీవితమే లేకుండా చేసే రేవుకెరటమైంది.


78
అద్భుతాలకు మాత్రమే
ఆకర్షింపబడేవాడు
 అపరమూర్ఖుడు.
ప్రతిది అద్భుతమని మురిసేవాడు,

అకాల జ్ఞాని

79
 తప్పులు చేసి కూడా, 
మెప్పులు పొందాలనుకోవాలనుకుంటే,.
పెద్దగా మార్గాలు వెతుక్కోనక్కర లేదు.
బహిరంగ పశ్చాత్తాప ప్రకటన చాలు,

కాస్తంత ఏడుపుతో


80
నాకెవడు వద్దనుకోవడం
ఒక తింగరితనం.

అందరూ నావాల్లనుకోవడం,
లోకం తెలియనితనం.81
వదలివేయబడటంలో వుండే ఓ బాధ
వదలేవాడికి ఎలా తెలుస్తుంది.
నీకు నువ్వుగా చెప్పుకోలేకుంటే.

చేతకానప్పుడు కూడా

 చెప్పుకోవాలని
వుండుండొచ్చు, మనసులో.
నాకు రాయడం రాదనో,
ప్రేమించడం రాదనో,
చూపించే కనీస ఆదరణనైనా,
నిలుపుకోవడం చేతకాదనో,
అర్థమవుతూనే వున్నా,.
అది కూడ చెప్పుకోలేక
ఇంకా దూరమై పోతున్నట్లున్నాను,.
నీకు నేను


82

పొయిట్రి ఫర్ ద పొయిట్స్

 టు ది పొయట్స్
 బై ది పొయట్స్

ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్
పోయిటో పిటి
అందామె కాస్తంత పిటీగా

83
నేనేమీ కానప్పుడు నీకు,
మరింత స్తబ్ధంగా కనిపిస్తాను.

నువ్వు అంగీకరించలేనన్ని
అప్రధాన భావాలను మోసుకుంటూ.

84
పిచ్చితననాకి పరాకాష్టనే
నీ గుప్పిట్లో గింజకాకపోతే అదిక తాలుదే.

తూకం తూచడం తెలిసుండాలి, బరువులతో.
అది కవిత్వమైన, మానవ సంబంధమైన.

85 
ఒక్కోదాన్ని అతికించుకుంటూ,..
నిర్మించేది కాదు జీవితమంటే,.

వున్నవాటిని బద్దలు కొట్టుకుంటూ,.
పగిలిన శకలాల మధ్య,
నిరంతర వెతుకులాటే,
అసలైన జీవితమని, వ్యాఖ్యానించినప్పుడు,.

అపనమ్మకంగా అడిగింది,.తను,..
నిజం చెబుతున్నావా,.నువ్వు ,..నిజంగా అని,..
అమాయకపు కళ్లను మరింత విప్పార్చుతూ,...

86
నువ్వప్పుడు నడక నేర్చుకుంటున్నావనుకుంటా,..
ఒక్కోదాన్ని ధ్వసం చేస్తూ,..విజయహాసంతో,.

కొన్ని లోకాలు నేలమట్టమయినాక,..
నీకంటూ నువ్వు 
కొత్త ప్రపంచాలను సృష్టించుకొన్నాక,..

విధ్వంసం కాదు కదా,.
చిన్న చిన్న మార్పులనే 
సహించలేనంతగా మారిపోయాక నువ్వు,.
నాకర్ధమౌతుంది సుమా,
జీవితంలోని సహజత్వం.


87
నీకో లక్ష్యం వున్నప్పుడు,
నిన్ను నువ్వు కోల్పోయినా,.ఫరవాలేదు,.
ఎలాగోలా సమర్ధిస్తాను నేను,...

మరొకడి స్వార్ధ స్వప్నంలో
దృశ్యంగా మారడం,.
ఎంత ఊరడించుకున్నా సరే,..
కాస్తాంత దుఃఖాన్నే మిగులుస్తుంది.

88
అమాయకుడు ప్రేమిస్తాడు,.
తెలివైన వాడు వాడుకుంటాడు,,
వ్యాపారి అమ్ముకుంటాడు,..
దేన్ని అని అడక్కు,.
పిచ్చోడా,.చెప్పింది విను,..
కన్ఫ్యూసన్ లో కూడా క్లారిటి వుంటుంది,.
నీకర్థం చేసుకునే మనసుంటే,.

89
అతన్ని గురించి
నువ్వేమనుకుంటుంటావో
అదెప్పటికి
ఒక చెప్పుకోలేని
ఆరని మథన.

అయిష్టతతో కూడిన
ఓ గరుకు చలిలాంటి
సరీసృపస్పర్శ.
241015
90
1
అడుక్కొనువారు ధన్యులు.
వారికి తెలుసు,. వారికేం కావాలో.
2
ఏం కావాలో తెలియని వారు,
తెలిసిన నోరు పెగలని వారు,
దేన్ని అడగలేడు.
బిగసుకుపోయి, నీలగడం తప్ప.

91
వ్యక్తిత్వాన్ని గొరుక్కొని ప్రతిరోజు
అలా నీ ముందు నిలబడతానిక,
పొగడ్తల పాట పట్టుకుని,
ఏమొస్తుందంటావా , అదోతుత్తి.
లోమాట, కనిపించే నీ శక్తి.

అవసరపుతీపు గుండె గతుకుతున్నప్పుడు,
తీర్చేవాడి అపానవాయువైన
సుగంధ పరిమళభరితమై
 సోకేయదూ, నాసికకు.
దీనయ్య జీవితం. దణ్డంరా, సామి.

92
నేను తనవంక చూస్తూ,.
అదేపనిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు,.
అప్పుడు తనడుగుతుంది,.
ఎందుకంతా నిశ్శబ్థంగా వున్నావని.

93
తొక్కబడిందే
పక్కనోడికి తోవవుతుంది
 ఎక్కువ మందికి తోడవుతుంది
సృజనకు మాత్రం ఎంగిలవుతుంది.

231014

94
మాటలతో మోసేయ్యడం,.
ముద్రలు గుద్దేయడం,..
మహామహుల మతలబులేంటో
మామూలోడికి మింగుడుపడవు,.
మహనీయత్వం అర్థం కాదు.


95
కుంభవృష్టి
చిత్తడిచిత్తడై

చెదిరిపోయింది
బతుకుచిత్రం


97
అవకాశానికి
అనుభవానికి మధ్య అంతరం
కొన్ని సార్లు జీవితమంత.

జారిపోతే కాని తెలసుకోలేం, చాలా సార్లు.


98
గుర్తింపు గొడవ
ప్రతిభది కాదు,.
ఎప్పుడూ, మామూలు మనిషిదే,.

99
నిజంగా నిజం
నిన్ను నువ్వు నిర్ణయించుకోనేలోపే
నిర్దారిస్తాడు నిన్ను

ఎదుటివాడు.
100
ఖర్చు చేసైనా సరే
కాస్త కాలం
మిగుల్చుకోవాలి కదా
మంచి మిత్రుల్ని.


No comments:

Post a Comment