Pages

12 October 2013

ఉర్దూ కవితలు // అనువాదం యెండ్లూరి సుధాకర్ గారు,

( నజరానా పేరు క్రింద సుధాకర్ గారు అనువదించిన కొన్ని ఉర్ధూ కవితలు,. వారి బ్లాగ్ నుంచి సేకరించినవి)

*పనిగట్టుకొని ఆమె చిత్రపటాన్ని
పది మందికీ చూపించాను
ప్రతి ఒక్కడితో ఇప్పుడు
పగను కొని తెచ్చుకున్నాను
-
ఆజాద్*
నీకు చాలా దూరంలో ఉన్నాను
నీ మీదే మనసు పెట్టుకున్నాను
నీ చిరునామా దొరికినా దొరక్కపోయినా
నీ కోసం మాత్రం నీరీక్షిస్తూనే ఉంటాను
-
వహషత్ కలకత్తవీ


*
మనసుతో చెప్పే వాణ్ని
అలాంటి బాటలో నడవద్దని
ఎదురు దెబ్బలుతిని పడింది
అనుకున్నాను తగిన శాస్తి జరిగిందని

-
అష్రఫ్ రాహాబ్

*ఇవాళ హృదయాన్ని
దివాళా తీసి కూర్చున్నాను
కొంత సంతోషమూ దొరికింది
కొంత దు:ఖమూ మిగిలింది
-
జిగర్*
అందరూ నాకే చెబుతారు
బుద్ధిగా తలొంచుకుని నడవాలని
ఆమెకెందుకు చెప్పరు మరి ?
ముస్తాబై మా బస్తీలోకి రావద్దని
-
అక్బర్ ఇలాహాబాదీ


*
కలుసుకుందాం అనే మాట
అలవోకగా అనేసింది
ఎక్కడ? అని అనేసరికి
'
కలలో' అంటూ కదిలిపోయింది
-
అమీర్ మీనాయీ

*
సిగ్గులొలుకుతూ
నా సన్నిధిలో తాను
ఆమె దగ్గరున్నంత సేపూ
నేను నేనులో లేను
-
జిగర్


*
నా పేరు ఆమె కళ్ళల్లో
భద్రంగా రాసి వుంది
బహుశా ఏ కన్నీరో
దాన్ని చెరిపేసి ఉంటుంది
-
బషీర్ బద్ర్

*
కాశ్మీరు పూలమీద
మంచు బిందువులు నర్తిస్తున్నాయి
మరి ఎక్కడ నుండి
ఈ రక్తపు చినుకులు వర్షిస్తున్నాయి?
-
రఫిక్ గిరిధర్ పురీ

*నువ్వే రానప్పుడు 
నీ ఊహలతో పనేంటనీ
దయతో వాటికి చెప్పవూ
వచ్చే శ్రమ తీసుకో వద్దనీ.
-
జిగర్ మురాదా బాదీ


*
ఉదయ సంధ్య వేళ
మధువు పుచ్చుకుంటున్నాను
మతాధిపతీ! నన్నాపొద్దు
ఉపాసన కోసం ఆత్మను సిద్ధం చేస్తున్నాను.
-
ఆదమ్‌*
ఆ భోగినీ విలాసం చూడండి
హృదయ తాపం రగిలించి
చూపులు కలపకుండానే చెక్కేసింది
ముసి ముసి నవ్వులు కురిపించి .....
-
జిగర్ మురాదాబాదీ

*
బతుకంతా నీ కోసం
పరితపిస్తూ జీవించా
ఎదురు చూపులు చూస్తూ
ఎందరినో ప్రేమించా
-
హఫీజ్ హొషియార్ పురీ*
ఆకులకీ గడ్డి పరకలకీ
అవగతమే నా దుస్థితి
తోటకంతా తెలుసు గానీ
తెలియందల్లా పూలకే నా గతి
_
మీర్ తకీ మీర్


*
నా కన్నీటి కబురు
ఆమె చెవిదాకా ఎవరు చేర్చారు?
నా గుండె గుట్టు నలుగురిలో
ఎవరు సుమా రచ్చకీడ్చారు ?
_
నాతిక్ గులావఠీ

*
మొత్తం ఆ వీధికంతా
నా ఒక్క కొంప లోనే దీపం లేంది
ఆ చీకటే చాలు నీకు
నా చిరునామా చెప్పేస్తుంది.

-
బాకీ అహమద్ పురీ

*
తెల్లారిపోయినా ఆ కొవ్వొత్తి
ఇంకా ఏడుస్తుంది దేనికని ?
"
ఇంకొద్దిగా మిగిలాను
ఇది కూడా కరిగిపోవాలని"

-
ఆగ్ జాన్‌ 'ఏష్ '


*
ఆమె నగ్నసౌందర్యం మీద
పరుచుకున్నాయి కురులు
ఒకే సారి ఉదయించాయి
రేయీ మరియూ పవలూ

-
హీరాలాల్ పలక్

*'
మనసు ఎలా వుంటోందని '
ఆమె నవ్వుతూ అడిగింది
ఒక కన్నీటి చుక్క దొరలి
అలా నిలిచి పోయింది.

-
మహిరూల్ కాదరీ


*
ఎలాగైతేనేం? ఆమె కళ్ళు
అశ్రు బిందువులు వర్షించాయి
ఆమె చిరు నవ్వుల బరువు కూడా
ఆ నయనాలు మోయలేక పోయాయి

-
ఖామోష్

*
వెన్నెలని చూసుకునే కదా
చంద్ర బింబం మిడిసి పడుతోంది
ప్రియా! ఒక్క సారి
నీ ముసుగు తీస్తే నిజం తెలుస్తుంది .

-
సాహిల్ మానక్ పురీ


*
నేను అనుకునే వాణ్ణి
ప్రేమంటే ఫ్రణయ కలాపం
ఆ తరువాత తెలిసింది
అది ఒక రుధిర విలాపం .
-అసర్ లఖ్నవీ


*చాలా అందమైనవి నీ కళ్ళు
తెల్లవార్లూ మేలుకోకు
సహజ నిద్ర పడుతుందిలే
నా ఆలోచన రానీయకు .
_హసన్‌ కాజ్మీ


*ఈడ్చుకొని వెళ్ళింది
మనసు నీ దగ్గరికి
ఏం చెప్పాలో చెప్పు ?
అది చేసిన పిచ్చి పనికి .

_ రషీద్ సిద్ధిఖీ


*హాయిగా ఏడ్చుకునే
స్వేచ్ఛ కావాలి ఫానీ
ఇది ఆమె వుండే వీధి
తెలుసుకో !నీ దు:ఖశాల కాదని .
_ఫానీ


*బహుశా వైద్యంతోనైనా
కుదురుకుంటుందేమో చావు
కానీ జీవితాన్ని మాత్రం
బాగు చేసే మందులేవీ లేవు.
_ఫిరాఖ్*నా పేరు నేల మీద రాసి
మళ్ళీ చెరిపేసింది
ఆమెకది ఒక ఆట
కడకదే నన్ను మట్టి పాలు చేసింది
-నవాజ్ మహల్ అఖ్తర్

*ఆమె నా శవయాత్ర నాపి
నిలదీసింది ఇలా!
'నిన్ను మా వీధిలోకి రావద్దన్నాను గానీ
ఈ లోకాన్ని విడిచిపోతే ఎలా?'
-సఫీ*నా నుంచి శాశ్వతంగా
విడిపోదామనుకుంటున్నావా నువ్వు?
గుర్తుగానైనా ఉండిపోతుంది
వెళ్ళే ముందు నాకో గాయాన్నివ్వు.
-నూర్ ఇందౌరీ*ఆమె గుర్తుకురాగానే
అలముకున్నాయి అశ్రువులు
జ్ఞాపకాలకెంత దగ్గరో కదా
ఈ కన్నీటి బిందువులు.
-అంజుమ్


*ఆమె తలపుల తన్మయత్వం
నన్ను విడిచి పోదు
తరలిపో మరణమా!
నాకిప్పుడు తీరిక లేదు.
-అజ్ఞాత కవి*కొందరి సుందరాంగుల చిత్రాలు
మరి కొన్ని వలపుటుత్తరాలు
నేను మరణించాక
ఇవే నా గదిలో దొరికే వస్తువులు.
-గాలిబ్*ప్రియతమా! ఏం చెప్పను?
నా కన్నీటి బిందువుల తీరు
నిల బడితే నిప్పు
ఒలికి పడితే నీరు .
-ఫానీ బదాయినీ

*
ఎంత పదిలంగా చూసుకున్నా
నా హృదయం నాది కాలేకపోయింది
ఒక్క నీ ఓర చూపు తోనే
అది నీ వశమైపోయింది .
-జిగర్ మురాదాబాదీ

*ఎదురు చూపులకైనా
ఓ హద్దంటూ ఉంటుంది
కడకు వెన్నెల కూడా
కరకుటెండలా మారుతోంది.
-బిస్మాల్ సయూదీ

*ఆమె నా ప్రేమ లేఖ చదివి
అది ఇచ్చిన వాడితో ఇలా అంది
'ఈ జాబుకు బదులివ్వక పోవడమే
నా జవాబ'ని చెప్పింది.
-అమీర్ మీనాయీ

*తనని చూడగోరే వారికి
తరుణం లభించింది
ఆమె తన మేలి ముసుగు
అర మోడ్పుగా తొలగించింది
-అర్ష్ మల్సియాని

*నా కెవరైనా ఎరుక పర్చండి
ఆమెకెందుకు జవాబు చెప్పాలని?
ఆమె నన్ను అడుగుతోంది
'తనని ఎందుకు కోరుకున్నాన'ని ?
- షకీల్ బదాయునీ

*వలపు దారిలో అలసి పోయి
ఎక్కడ నేను చతికిలబడ్డానో
అక్కడ నాకంటే ముందే వచ్చిన
బాటసారుల్ని చూశానెందరినో
- బహదూర్ షా జఫర్

నిన్నొకసారి చూస్తే చాల
ఆ కళ్ళు అలా మూసుకుపోతాయి
ఒక్కసారి నీ రూపాన్ని చూశాక
ఇంకా అవి దేన్ని చూస్తాయి
-
వహషత్ కలకత్తవీ

జీవితంలో అందరూ ప్రేమిస్తారు
ప్రాణేశ్వరీ !మరణించినా నిన్నేస్మరిస్తుంటాను
నిన్నొక ఊపిరిలా గుండెల్లో పదిలపరిచాను
నిన్ను అదృష్ట రేఖల్లోంచి దొంగిలించాను.
-
ఖతీల్ షిఫాయీ


నేనూ మౌనంగా వున్నాను
తానూ నిశ్శబ్దంగా వుంది
ఒక నాజూకు విషయమేదో
మా మధ్యన నలుగుతోంది
-
ముల్లా


నా కనీళ్ళని నేను
చప్పరిస్తున్నా కూడా
లోకమంటోంది ఇలా
"
వీడు తాగుబోతు గాడా"?
-
నరేష్ కుమార్ 'షాద్'నీ ప్రతి ఓర చూపూ
నిజంగా అది నాకు
ఒక బాణం ఒక ఖడ్గం
ఒకప్పుడది పిడి బాకు
-
సాజన్ పెషావరీ

సర్వేశ్వరా!నువ్వు సృష్ఠించిన
సుందరాంగుల్ని చూస్తే ఇలా అనిపిస్తుంది
ఏ ముఖాన్ని చూసినా వెంటనే
హృదయానికి హత్తుకోవాలనుంటుంది
-
అక్బర్ ఇలాహాబాదీ
యెండ్లూరి సుధాకర్ గారికి కృతజ్ఞతలతో


No comments:

Post a Comment