Pages

2 November 2013

హేరంబము


1
అది నేరమేనా,.అంటే,.
ఏమో నేనైతే ఏం చెప్పలేను,.
చట్టవిరుద్దంకదా,.సరదాకదా,
అది పిచ్చితనమా,గొప్పతనమా,..
అంటే దానికీ కూడా,.

2
చిరాకు చూపుల్లో కూడా,.
కొంత ఆమోదాన్నివెతుక్కోవాలి,.
లేకపోతే,..పొందాల్సిన ఆనందమేదో,.
పోగొట్టుకోమూ,.అలా తిరుగుతూ,.
ఎగురుతున్న పొగలాగా,..

3
ఏఏ సమూహాలలో,.అంటుకుంటుందో,.
ఏఏ పరిణామాలకు,.అది దార్లు వేస్తుందో,.
ఒక్కటనేముంది,.రకరకాల చోట్ల,.
ఆర్దికంగానో,. మానసికంగానో,.
శారీరకంగానో,.సామాజికంగానో,.
నీకో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కేటాయిస్తుందేమో,.
అలా వెలుగుతూనే అది,.

4
అప్పుడప్పుడు ఇలా అనిపించి,.
నవ్వోస్తుంది,.నా అమాయకత్వానికి,..
గుండెల్లో ఆగిపోయిన మరుద్వాహ లాగ,.
ఈ మాటకూడా అక్కడే ఆగిపోతుంది.,

 భువికి ఏతెంచిన,.
సాతాను ప్రియదూతలు,
ఆత్మహుతిదళ సభ్యులు ,.
బహిరంగ ధూమపానులు,వాళ్లు,.

No comments:

Post a Comment