Pages

14 November 2013

ఎ చైల్డ్ సాంగ్


పిల్లలం మేం బడిపిల్లలం – పిల్లలం మేం బడి పిల్లలం
అ,ఆ,ఇ,ఈ దిద్దేవాళ్లం, చదువులు బాగా చదివేవాళ్లం
వేళకు బడికి వెళ్లే వాళ్లం, అల్లరి ఎక్కువ చేసే వాళ్లం,
పిల్లలం మేం బడిపిల్లలం – పిల్లలం మేం బడి పిల్లలం

చదువులు బాగా చదివేవాళ్లం, బండెడు బుక్స్ మోసేవాళ్లం,
వాగులవంకా, పొలాల వంక పరుగులు బాగా తీసేవాళ్లం,
చింతకాయలు రాలాలంటే రాళ్లు తీసుకు కొట్టేవాళ్లం,
పిల్లలం మేం బడిపిల్లలం – పిల్లలం మేం బడి పిల్లలం

అమ్మ,నాన్న,సార్ల మాటలు ఎంతో చక్కగా వినేవాళ్లము,.
వాళ్లకి కోపం వచ్చిదంటే తన్నులు బాగా తినేవాళ్లము,.
పిల్లలం మేం బడిపిల్లలం – పిల్లలం మేం బడి పిల్లలం

No comments:

Post a Comment