Pages

5 December 2013

నల్ల కవిత్వం


కవితాబద్దమైన హెచ్చరిక  - ఈ కవితను చదవకండి

1
ముందు ముక్కు మూస్కో,
దూరం గా ఓ దృశ్యం ఫిక్స్ చేస్కో,.
ఈగలు ముసిరి,
లుకలుకలాడే పురుగులతో,
కుళ్లి కంపు కొడుతున్న, మృత కళేబరం,.
బహుశా, కవిత్వమా ,ఏందది,..
2
న్యూరాన్లేలేని నెట్ బయాస్,
ప్లీస్టోనిక్ పీరియడ్ నుంచి,
ప్లాస్మాలేని మనుషుల్దాకా,
ఎవడైతే నీకేంటి,
తొక్కిపారెయ్, నలిగిచస్తారు,.
నీచే సే ఉపర్ తక్
దక్ – దక్ – దక్ ,ఆదిరిపోవాలి,
కన్ఫ్యూ షన్ తో కళ్లు బైర్లు కమ్మాలి,
పిచ్చి నా ***లకి,.
3
బ్లాక్ హోల్ లో ముడ్డి కడుక్కుని,
ఆండ్రోమెడాలో అల్పాహారం,.
ఉచ్చ, దొడ్డి, కక్కసు,...
ఛ,. ఏం భాషరా అది,.స్థాయి పెంచు,...
మల మూత్రపు జిగట కషాయం,
కక్కుకు చావల్రా, చదివిన జనం,.
టిక్....టిక్......టిక్
లాంగ్ షాట్లో ఏడుపులో,,,పెడబొబ్బలో,.
కవిత్వపు కొత్త పోకడ,
న్యూ విజన్ ఆఫ్ నెక్ట్స్ జనరేషన్,.
4
హోల్ బాడి ఎక్స్ పోజ్ డ్, యిన్ రెమ్ అంటిల్ డెత్,.
స్పెసిఫిక్ టాక్సోనమీ టోటల్లీ కొలాప్సడ్,.
ఏందిరా అన్నా,..ఇదంతా,..
క్రాంక్రీంక్లూ,.బేంబ్లాంబ్రే,..
C4 H4 N2 O2 యూరెసెల్ లో లింక్ తెగిందో,.
స్క్రీజోఫోనిక్ నికృమేనియా,..
మెదడులో ఓ మూల కణితి మొలిచిందో,.
కొత్త పేరెట్టుకో,కవితా ఉగ్రవాదమని,.బలయ్యేది, కవిత్వమే,...
రాక్ ద డే,..డుడే,..
5
ఓరీ,.అబ్బిగా,సుబ్బిగా.,
ఇల్యూషన్ లో కాస్తంత ఆబ్సెషన్,.
ఆర్గానిజం అర్థం కాలేదంట్రా,....
చదువుకో, వేయి సార్లో, ఇంకో లక్ష సార్లో,.
పిచ్చెక్కి అర్థమయ్యే దాకా.

విప్పి చూపిస్తే కాని,
స్కలనం కాని కుంకల్లారా,.పిల్లలారా,..
ఏం కావాల్రా మీకు,..
భావప్రాప్తా,..పరలోక తృప్తా,..కవితా దాస్య విముక్తా,..
తేల్చుకో,.పెద్దగా సమయం లేదు,..
వచ్చేస్తుంది యుగాంతం,..
6
నేట్రియం,.పొటాషియం,మిథైల్ ఆరంజో,.కొంచెం బెంజీనో,..
లాబ్ లో వుంటాయ్ కదెన్నో,
కలిపి కుమ్మి పారేయ్,కవిత్వమైపోదూ,..
సామన్యమనుకున్నావా,.సైన్సమ్మ,.సైన్సు,...
రాయడం రానప్పుడు,ఇదేనమ్మ నవీన మార్గం,..
సృజనాత్మక లుప్త విషాదం,.
చిన్నోడా,..రాసుకో నాన్న,.రాసుకో
ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ బానే వుందిగా,..రాసుకో కన్నా,,..
నీ కిష్టమెచ్చినట్లు రాసుకో,..
ఒకడు లైక్ పెడతాడు,.
ఇంకోడు నెత్తిన పెట్టుకుంటాడు,.
జ్ఞానుల గుండెల్లో గుక్కతిప్పుకోనన్ని,
పూలు విచ్చుకుంటాయ్,..
జిగిబిగెందుకు,గజిబిజే నేటి కవిత్వం,.
ఇంకేం పర్లేదు,.రాసుకో ,..
థూ,....దీ** కవిత్వం,.
7
ఇంత మాటన్నక, పాపం, ఏం చేస్తుంది,..
బ్రేకింగ్ న్యూస్,..కవిత్వం ఆత్మహత్యని,..

ఆల్ అబ్జక్షన్స్ ఆర్ ఓవరుల్డ్,.

బికాజ్,..పొయెట్రీ హాస్ నో కాన్స్టిట్యూషన్,..

No comments:

Post a Comment